ข่าวสารกิจกรรม

KPI ร่วมกิจกรรม “คบเด็กสร้างชาติ” ในรูปแบบออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2564

บริษัท เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเข้าร่วมกิจกรรม “วันต่อต้านคอร์รัปชัน” จัดขึ้นโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

คณะผู้บริหารและเพื่อนพนักงาน บริษัท เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด ในกลุ่มธุรกิจอุปกรณ์การเกษตร นำโดยคุณสมชาย ไพบูลย์พลาย้อย รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส และคุณภูมิชัย ตรัยดลานนท์ รองกรรมการผู้จัดการ พร้อมใจเข้าร่วมกิจกรรม “วันต่อต้านคอร์รัปชัน” ทั้งจากที่ออฟฟิศสำนักงานและที่บ้าน

กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดในหัวข้อ “คบเด็กสร้างชาติ” ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านทาง Facebook Live ขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ในวันจันทร์ที่ 6 กันยายน ระหว่างเวลา 14:00 – 16:00 น. ที่ผ่านมา

เพราะเราให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

KPI รวมพลังต่อต้านคอร์รัปชัน

KPI ไม่ทุจริต ไม่คิดคอร์รัปชั่น

Facebook
Twitter
Pinterest
เลื่อนไปด้านบน