งานบริการ

งานบริการ

SERVE THE BEST STEP FORWARD

บริษัท เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด 
มุ่งมั่นในการให้บริการที่เป็นเลิศและเติบโตเคียงคู่ไปคับคู่ค้า “Serve the Best Step forward” ด้วยการเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีและการจัดการที่ทันสมัยของโลก พร้อมให้บริการด้านวิศวกรรมแบบครบวงจรในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแห่งภูมิภาคเอเชีย ครอบคลุมกว่า 15 ประเทศ มากกว่า 140 โรงงาน

เราให้ความสำคัญกับการบริหารหลังการขาย เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแด่ลูกค้า ด้วยทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ ทีมช่างผู้ชำนาญการที่มากด้วยประสบการณ์ ผ่านการฝึกอบรมทั้งในและต่างประเทศ เพื่อวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาการใช้งาน รวมถึงฝึกอบรมการใช้งานพร้อมด้วยการบริการอะไหล่เครื่องจักรแบบครบวงจร เพื่อให้มั่นใจได้ว่า เครื่องจักร และทีมงานของท่านจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้ประสิทธิผลสูงสุด

  • รับความต้องการของลูกค้าให้คำปรึกษา โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
  • ออกแบบงานก่อสร้างโรงงาน Feed Farm Food และระบบสนับสนุนด้วยวิศวกรมืออาชีพ
  • บริการติดตั้งเครื่องจักรอย่างมีมาตรฐานด้วยทีมวิศวกรและช่างที่มีความชำนาญและเชี่ยวชาญเรื่องเครื่องจักรโดยเฉพาะ ดูแลตลอดจนเครื่องจักรของท่านพร้อมใช้งาน
  • บริการฝึกอบรมการใช้งานเครื่องจักร รวมถึงเทคนิคต่างๆ ในการควบคุมการทำงานของเครื่องจักรและซอฟต์แวร์หลังการการติดตั้งแล้วเสร็จ ด้วยวิศวกรมืออาชีพ ผู้ผลิตเครื่องจักรโดยตรง เพื่อผู้ใช้งานสามารถใช้งานเครื่องจักรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ให้คำปรึกษาเบื้องต้นสำหรับปัญหาเครื่องจักร (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
  • ซ่อมแก้ไขเครื่องจักรที่มีปัญหา
  • งานเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักรเก่า (Overhaul)
  • จัดหาและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องจักรในราคาย่อมเยาว์
Scroll to Top