งานบริการ

งานบริการ

SERVE THE BEST STEP FORWARD

บริษัท เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด 
มุ่งมั่นในการให้บริการที่เป็นเลิศและเติบโตเคียงคู่ไปคับคู่ค้า “Serve the Best Step forward” ด้วยการเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีและการจัดการที่ทันสมัยของโลก พร้อมให้บริการด้านวิศวกรรมแบบครบวงจรในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแห่งภูมิภาคเอเชีย ครอบคลุมกว่า 15 ประเทศ มากกว่า 140 โรงงาน

เราให้ความสำคัญกับการบริหารหลังการขาย เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแด่ลูกค้า ด้วยทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ ทีมช่างผู้ชำนาญการที่มากด้วยประสบการณ์ ผ่านการฝึกอบรมทั้งในและต่างประเทศ เพื่อวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาการใช้งาน รวมถึงฝึกอบรมการใช้งานพร้อมด้วยการบริการอะไหล่เครื่องจักรแบบครบวงจร เพื่อให้มั่นใจได้ว่า เครื่องจักร และทีมงานของท่านจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้ประสิทธิผลสูงสุด

เลื่อนไปด้านบน