ช่องทางการชำระเงิน

การโอนเงินผ่านช่องทาง Online และตู้ ATM

(Internet and Mobile Banking Transfer , ATM Transfer)

​ธนาคารกสิกรไทย
เลขที่บัญชี
359-1-01775-5
กระแสรายวัน

ธนาคารไทยพาณิชย์
เลขที่บัญชี
303-3-00795-6
กระแสรายวัน

ธนาคารกรุงเทพ
เลขที่บัญชี
133-3-09511-3
กระแสรายวัน

*บริการนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
**ในกรณีที่ลูกค้าชำระเงินผ่านการโอนเงิน ลูกค้าจะได้รับอีเมล์ยืนยันการสั่งซื้อ1-2 วันทำการ
และเมื่อลูกค้าโอนเงินมาแล้วให้แจ้งโอนเงินผ่านฟอร์ม แจ้งการชำระเงิน เข้ามา
หลังจากที่บริษัทฯได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว จะจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าต่อไปคะ

การแจ้งชำระเงิน

ท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้หลายช่องทาง ดังนี้

LINE Application

Website

สำหรับท่านที่เป็นสมาชิกของ Website ท่านสามารถ Login เพื่อเข้าหน้า คำสั่งซื้อ จะมีเมนูสำหรับแจ้งชำระเงินปรากฎอยู่ในรายการคำสั่งซื้อ กรอกข้อมูลสำหรับแจ้งชำระเงินลงในฟอร์มแจ้งชำระเงิน

เงื่อนไข

  • กรุณาชำระเงินภายใน 3 วันหลังการสั่งซื้อ มิเช่นนั้นบริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกรายการสั่งซื้อสินค้าของท่าน 
  • ในกรณีที่ลูกค้าชำระเงินผ่านการโอนเงิน ลูกค้าจะได้รับอีเมล์ยืนยันการสั่งซื้อ1-2 วันทำการ และเมื่อลูกค้าโอนเงินมาแล้วให้แจ้งโอนเงินผ่านฟอร์ม แจ้งการชำระเงิน เข้ามาหลังจากที่บริษัทฯได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วจะจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าต่อไปคะ
เลื่อนไปด้านบน