สไลด์ก่อนหน้า
สไลด์ถัดไป

Industry 4.0 Provider Turnkey Innovation

ให้บริการด้านการก่อสร้าง และวิศวกรรมสำหรับธุรกิจโรงงานผลิตอาหารสัตว์ ฟาร์มปศุสัตว์ โรงงานแปรรูป และโรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูปแบบครบวงจร ตั้งแต่การสำรวจหน้างาน การออกแบบและติดตั้ง การจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ อะไหล่เครื่องจักร และการบริการทั้งก่อนและหลังการขาย ครอบคลุมถึงพลังงานทางเลือก การลงทุนที่จะช่วยให้คุณ และธุรกิจของคุณประหยัด และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

FEED ครบวงจรด้านโรงงานผลิตอาหารสัตว์ อาคารผลิต เครื่องจักร ระบบจัดเก็บ และลำเลียงวัตถุดิบ บริการหลังการขาย และอะไหล่เครื่องจักร 1 ของ 4 FARM ฟาร์มปุศสัตว์ และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ อาทิ โรงเรือนไก่ โรงเรือนสุกร โรงเรือนปลูกผัก Green House รวมไปถึงโรงฟัก และโรงคัดไข่แบบครบวงจร สำหรับคุณ 2 ของ 4 FOOD ให้บริการก่อสร้างโรงงานผลิตอาหารแปรรูป โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป กระบวนการชำแหละ ห้องเย็น ระบบทำความเย็น และระบบ Utilities แบบครบวงจร 3 ของ 4 ENERGY ให้บริการด้านพลังงานทางเลือก พลังงานแสงอาทิตย์ แบบครบวงจร ทั้งการติดตั้ง และบริการหลังการขายในรูปแบบ EPC และการขายไฟในรูปแบบ PPA 4 ของ 4

SERVICES

SERVE THE BEST STEP FORWARD

เราให้ความสำคัญในการให้บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด “เพราะคุณคือ คนสำคัญ ของเรา” บริการตรวจสอบเครื่องจักร ถังไซโล ระบบลำเลียง และระบบทำความเย็น และอุปกรณ์อื่นๆ บริการสำรวจและซ่อมบำรุง เพื่อให้เครื่องจักรกลับสู่สภาพเดิม บริการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักร (Overhaul) และการบริการด้านการอบรมการใช้งาน และการบำรุงรักษาเครื่องจักร ด้วยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และเครื่องมือที่ทันสมัย ครอบคลุมธุรกิจ Feed Farm Food และพลังงานทางเลือกแบบครบวงจร ทั้งก่อนและหลังการขาย

  • บริการรวดเร็วภายใน 24 ชั่วโมง 24/7
  • ให้บริการโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
  • มีอะไหล่แท้พร้อมให้บริการ
  • ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย
เลื่อนไปด้านบน