รายละเอียดสินค้า

DIE SUPPORT RING / STIFFENER RING

แหวนเสริมแรง (Reinforcement rings)

แหวนเสริมแรง (Reinforcement rings) เพื่อรองรับแม่พิมพ์ที่ผลิตขึ้นสำหรับการใช้งานมาตรฐานหรืองานหนัก

Reinforcement rings to support dies manufactured for standard or heavy duty applications.

เลื่อนไปด้านบน