เกร็ดความรู้

ฟาร์มหมู ซีพีเอฟ อยู่สบาย สไตล์รีสอร์ท

ฟาร์มหมูซีพีเอฟ อยู่สบาย สไตล์รีสอร์ท ปลอดโรค ปลอดกลิ่น อยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน

ระบบการเลี้ยงหมูสมัยใหม่ของซีพีเอฟ ซึ่งมีแนวคิดการยกรีสอร์ทมาไว้ที่ฟาร์มของบริษัท ด้วยระบบการเลี้ยงที่ทันสมัย การดูแลอย่างใส่ใจ ใกล้ชิด ให้อยู่สบาย มีความสุข และสุขภาพแข็งแรงตลอดช่วงเวลาที่อยู่ในฟาร์ม อีกทั้งยังควบคุมด้านสิ่งแวดล้อม ลดภาวะโลกร้อน และผลกระทบต่อชุมชนอีกด้วย

  •  ปลอดเชื้อ ปลอดภัย ตั้งแต่ก้าวแรก
  •  เลี้ยงหมูอย่างใส่ใจ ให้อยู่สบาย
  •  Green Farm อยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน

อ่านฉบับเต็ม คลิก!

เครดิตเนื้อหา ขอขอบคุณ : CPF Feed Solution

สำหรับท่านใดที่สนใจจะลงทุนก็สร้างฟาร์มให้ได้ตามมาตรฐานระบบ Biosecurity ถูกหลักสุขอนามัย เป็นมิตรต่อชุมชนและ สิ่งแวดล้อม ก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทีมงานได้นะคะ

บริษัท เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด ให้บริการด้านการก่อสร้าง และวิศวกรรมสำหรับธุรกิจโรงงานผลิตอาหารสัตว์ ฟาร์มปศุสัตว์ โรงงานแปรรูป และโรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูปแบบครบวงจร ตั้งแต่การสำรวจหน้างาน การออกแบบและติดตั้ง การจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ อะไหล่เครื่องจักร และการบริการทั้งก่อนและหลังการขาย ครอบคลุมถึงพลังงานทางเลือก การลงทุนที่จะช่วยให้คุณ และธุรกิจของคุณประหยัด และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Facebook
Twitter
Pinterest
เลื่อนไปด้านบน