ข่าวสารกิจกรรม

KPI ร่วมมอบเงินสนับสนุน “กองทุนชัยพัฒนา สู้ภัยโควิด-19” 🏃🏻‍♂️🏃🏻‍♀️💪🏻

บริษัท เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด มีความภูมิใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรม “CP Run For Good Deeds VIRTUAL RUN 2021 วิ่งร้อยเรียงความดี” ร่วมกับ ชมรม CPF Running Club บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ภายใต้แคมเปญ “ซีพีร้อยเรียงความดี” 🏃‍♀️ 🏃 🏃‍♂️

คณะผู้จัดงานนำโดย คุณเรวัติ หทัยสัตยพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร พร้อมด้วย คุณบุญเสริม เจริญวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส CPF ในฐานะรองประธานชมรมฯ และ คุณภูมิชัย ตรัยดลานนท์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด ในฐานะผู้ร่วมจัดกิจกรรม ร่วมมอบเงินบริจาคกว่า 1.1 ล้านบาท สนับสนุน “กองทุนชัยพัฒนา สู้ภัยโควิด-19 (และโรคระบาดต่างๆ)” เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์โควิด ณ มูลนิธิชัยพัฒนา เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นผู้รับมอบ

กิจกรรมนี้มีผู้สมัครรวมกว่า 2,623 คน โดยมีผู้สมัครผ่านช่องทางของ KPI กว่า 700 คน และได้รับการสนับสนุนจากคู่ค้าทั้งในและต่างประเทศ รวมเป็นรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายกว่า 650,000 บาท ขอขอบคุณคณะผู้จัดกิจกรรม ผู้สนับสนุน และผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ 🙏🙏🙏

Facebook
Twitter
Pinterest
เลื่อนไปด้านบน