รายละเอียดสินค้า

รถไซโล (Bulk Feed Truck)

รถบรรทุกอาหารสัตว์ (รถไซโล) Bulk Feed Truck ขนาด 9-60 ลูกบาศก์เมตร ความจุ 5 – 30 ตัน 

BULK TRUCK

บริษัท เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด  เป็นผู้ให้บริการด้านรถบรรทุกอาหารสัตว์ (รถไซโล) – BULK TRUCK  แบบครบวงจร  โดยมีขนาดของรถบรรทุกให้เลือกตามความต้องการลูกค้า  พร้อมทั้งงานบริการหลังการขายจากวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ

รถไซโล KPI

 • ผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน ISO
 • โหลดอาหารเร็วภายใน 7 นาที เม็ดอาหาร และปริมาณอาหารค้างถังน้อย
 • โครงสร้างตัวถังแข็งแรง ทนทาน น้ำหนักเบา บรรจุอาหารได้มากขึ้น

ขนาดรถบรรทุกอาหารสัตว์ – BULK TRUCK

 1. รถบรรทุกอาหารสัตว์ (รถไซโล) 9 ลูกบาศก์เมตร รุ่น KPI-BT – 9M ความจุ 9 ลูกบาศก์เมตร หรือ 5.4 ตัน ติดตั้งบนรถ 6 ล้อ
 2. รถบรรทุกอาหารสัตว์ (รถไซโล)16 ลูกบาศก์เมตร รุ่น KPI-BT – 16M ความจุ 16 ลูกบาศก์เมตร หรือ 9.6 ตัน ติดตั้งบนรถ 6 ล้อ
 3. รถบรรทุกอาหารสัตว์ (รถไซโล) 22 ลูกบาศก์เมตร รุ่น KPI-BT – 22M ความจุ 22 ลูกบาศก์เมตร หรือ 13.6 ตัน ติดตั้งบนรถ 10 ล้อ
 4. รถบรรทุกอาหารสัตว์ (รถไซโล) 26 ลูกบาศก์เมตร รุ่น KPI-BT – 26M ความจุ 26 ลูกบาศก์เมตร หรือ 15.6 ตัน ติดตั้งบนรถ 10 ล้อ หรือ รถพ่วง
 5. รถบรรทุกอาหารสัตว์ (รถไซโล) 29 ลูกบาศก์เมตร รุ่น KPI-BT – 29M ความจุ 29 ลูกบาศก์เมตร หรือ 17.4 ตัน ติดตั้งบนรถ 10 ล้อ
 6. รถบรรทุกอาหารสัตว์ (รถไซโล) 34 ลูกบาศก์เมตร รุ่น KPI-BT – 34M  ความจุ 34 ลูกบาศก์เมตร หรือ 20.4 ตัน ติดตั้งบนรถ 12 ล้อ
 7. รถบรรทุกอาหารสัตว์ (รถไซโล) 55 ลูกบาศก์เมตร รุ่น KPI-BT – 55M ความจุ 55 ลูกบาศก์เมตร หรือ 28 ตัน ติดตั้งบนรถกึ่งพ่วงขนาด 3 เพลา
 8. รถบรรทุกอาหารสัตว์ (รถไซโล) 60 ลูกบาศก์เมตร รุ่น KPI-BT – 60M  ความจุ 60 ลูกบาศก์เมตร หรือ 30 ตัน  ติดตั้งบนรถกึ่งพ่วงขนาด 3 เพลา
รุ่นรถไซโล

รุ่น KPI-BT – 16M ความจุ 16 ลบ.ม. หรือ 9.6 ตัน, รุ่น KPI-BT – 22M ความจุ 22 ลบ.ม. หรือ 13.6 ตัน, รุ่น KPI-BT – 26M ความจุ 26 ลบ.ม. หรือ 15.6 ตัน, รุ่น KPI-BT – 29M ความจุ 29 ลบ.ม. หรือ 17.4 ตัน, รุ่น KPI-BT – 34M ความจุ 34 ลบ.ม. หรือ 20.4 ตัน, รุ่น KPI-BT – 55M ความจุ 55 ลบ.ม. หรือ 28 ตัน, รุ่น KPI-BT – 60M ความจุ 60 ลบ.ม. หรือ 30 ตัน, รุ่น KPI-BT – 9M ความจุ 9 ลบ.ม. หรือ 5.4 ตัน

เลื่อนไปด้านบน