รายละเอียดสินค้า

เครื่องตีน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

เครื่องตีน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
กังหันตีน้ำพลังงานโซล่าร์เซลล์

เครื่องตีน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
กังหันตีน้ำพลังงานโซล่าร์เซลล์
ช่วยเติมอากาศบำบัดน้ำเสีย
ไม่ใช้ไฟฟ้า เพราะใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ 100%

กังหันตีน้ำพลังงานแสงอาทิตย์  4 ทุ่น 4 ใบพัด
– แผงโซล่าเซลล์ขนาด 465W จำนวน 2 แผง
– มอเตอร์ DC Brushless ขนาด 500W
– ความเร็วรอบตามความเข้มแสงอาทิตย์ ความเร็วสูงสุด 100 RPM

สินค้าเกี่ยวข้อง

เลื่อนไปด้านบน