รายละเอียดสินค้า

KD Dripper Tape – เทปน้ำหยด

ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 22 มิลลิเมตร
ระยะหยด 30 เซนติเมตร
ประเภท
ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 22 มิลลิเมตร
ระยะหยด 30 เซนติเมตร
ความหนา 0.15, 0.20, 0.25 มม.

ความยาว 1000 เมตร

อัตราการไหล 1- 8 ลิตร/ชม
คุณสมบัติ
ยาวต่อเนื่องไร้รอยต่อ
อายุการใช้งานนานกว่า
ความดันในท่อน้อย
ผสมสารป้องกันยูวี
ให้น้ำสม่ำเสมอ
ผลผลิตดี
เลื่อนไปด้านบน