ข่าวสารกิจกรรม

กลุ่มธุรกิจเกษตรภัณฑ์ฯ จัดกิจกรรม iTalk (Inspiration Talk) “ปัจจัยแห่งความสำเร็จ สู่องค์กรเติบโตต่อเนื่องและยั่งยืน”

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565 – กลุ่มธุรกิจเกษตรภัณฑ์ และ บริษัท ซีพี โซเชียลอิมแพคท์ จำกัด ได้รับโอกาสอันดียิ่ง จากคุณวิเศษ วิศิษฏ์วิญญู กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีแรม จำกัด พูดคุยกับพวกเราอย่างใกล้ชิด ถ่ายทอดประสบการณ์และแนวทางการทำงาน ในบรรยากาศที่อบอุ่น กับกิจกรรม iTalk (Inspiration Talk) “ปัจจัยแห่งความสำเร็จ สู่องค์กรเติบโตต่อเนื่องและยั่งยืน”

โดยมีคุณวีรชัย รัตนบานชื่น รองประธานกรรมการกลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร คุณภูมิชัย ตรัยดลานนท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส พร้อมด้วยผู้บริหาร ที่ปรึกษา ผู้นำรุ่นใหม่ และครอบครัวเกษตรภัณฑ์ เข้าร่วมกิจกรรมจากทั้งในและต่างประเทศ กว่า 150 คน ณ KPI Happy Space และผ่านระบบออนไลน์

5 ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

ปัจจัยที่ 1 : Know How สร้างองค์ความรู้ต่อเนื่อง Knowledge Management (KM) ลงมือทำและฝึกฝน เพื่อสร้าง Growth Engine “ความเหนือกว่าคู่แข่ง”

ปัจจัยที่ 2 : ร่วมมือ ช่วยกันทำงาน Cross Functional Team ร่วมกันทุกหน่วยงาน เรียนรู้การทำงาน Agile ให้อิสระ

ปัจจัยที่ 3 : สร้างบรรยากาศ 5 กล้า “กล้าเรียนรู้-กล้าคิด-กล้านำเสนอ-กล้าทำ-กล้ารับผิดชอบ ต้องชื่นชม และเชิดชูคนดี คนเก่ง”

ปัจจัยที่ 4 : นวัตกรรม เทคโนโลยี+ความคิดสร้างสรรค์ Innovation = Technology + (Creativity + Productivity)

ปัจจัยที่ 5 : Know How – Know Who – Know All

Know How ความรู้และวิธีการในการทำงาน และการดำเนินธุรกิจ สำคัญกว่า คือ Know Who ความสัมพันธ์ที่ไม่มีขอบเขต ทั้งภายในและภายนอก รู้ว่าจะให้ใครช่วยงานเรา และเราต้องให้ก่อนรับ และจะสมบูรณ์ที่สุดคือ Know All

เน้นย้ำ ผู้นำองค์กรต้องเป็นแบบอย่าง และ “คิดดีแล้วทำเลย”

ทั้งหมดนี้ ล้วนเป็นพลังแห่งแรงบรรดาลใจ ที่ถ่ายทอดจากผู้ประสบความสำเร็จ รู้ลึก รู้จริง ลงมือทำจริง พวกเราจะมุ่งมั่น สร้างสรรค์ผลงาน สร้างความพึงพอใจ ส่งมอบคุณค่า ความสำเร็จแก่ลูกค้า และผนึกกำลังขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน ตามข้อชี้แนะที่ได้รับในวันนี้

“คิดดีแล้วทำเลย”

Facebook
Twitter
Pinterest

ทิ้งข้อความไว้

เลื่อนไปด้านบน