ข่าวสารกิจกรรม

กลุ่มเกษตรภัณฑ์ฯ ผนึกกำลังร่วมโชว์ศักยภาพด้านการให้บริการด้านวิศวกรรมแบบครบวงจร

วันที่ 7-9 กันยายน ที่ผ่านมา บริษัทในกลุ่มเกษตรภัณฑ์ฯ ทั้งในและต่างประเทศ ร่วมผนึกกำลังด้านสินค้าและบริการด้านวิศวกรรมสำหรับธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจรในงาน VICTAM ASIA 2022

บริษัท เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด (KPI) และบริษัท เค.เอส.พี. อุปกรณ์ จำกัด (KSP) พร้อมด้วยบริษัทในกลุ่มเกษตรภัณฑ์ฯ อาทิ KP Greenergy และ KPI-Agritech ผนึกกำลังร่วมโชว์ศักยภาพด้านการให้บริการด้านวิศวกรรมแบบครบวงจร ตั้งแต่ การออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง และบริการหลังการขาย ครอบคลุมธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารตั้งแต่ต้นน้ำ – ปลายน้ำ รวมไปถึงการให้บริการด้านพลังงานทางเลือก ได้แก่ ระบบพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานชีวมวล ภายในงาน VICTAM ASIA 2022, VIV Animal Health and Nutrition Asia และ GRAPAS Asia งานแสดงสินค้าเพื่ออุตสาหกรรมแปรรูปและผลิตอาหารสัตว์ เวชภัณฑ์สัตว์ เทคโนโลยีการจัดเก็บ และสีเมล็ดข้าวและแป้งนานาชาติ ณ IMPACT EXHIBITION CENTER, กรุงเทพ Halls 9-10

Facebook
Twitter
Pinterest

ทิ้งข้อความไว้

เลื่อนไปด้านบน