เกร็ดความรู้

การระบายอากาศในถังไซโลสำคัญอย่างไร

A: ทำไมต้องมีการระบายอากาศในถังไซโล?

B: เพราะว่าเมล็ดวัตถุดิบที่จัดเก็บเช่น ข้าวโพด ข้าวเปลือก ถั่วยังมีชีวิตและมีความสามารถในการหายใจ คายน้ำ ถ้านำไปปลูกก็ยังสามารถที่จะเจริญเติบโตได้ นอกจากนี้การระบายอากาศในถังไซโลยังช่วยในการป้องกัน มอด เชื้อรา ที่เกิดจากความร้อนและความชื้น

A: เหตุผลที่ต้องระบายอากาศในถังไซโล?

B: เหตุผลที่ต้องระบายอากาศในถังไซโล ก็เพื่อให้วัตถุดิบอยู่ในสภาพแห้ง ตามเงื่อนไขที่ต้องการ เพื่อให้ไม่มีเชื้อรา และแมลงที่จะเจริญเติบโต เพื่อให้จัดการความชื้นคงที่ จัดการเรื่องอุณหภูมิให้สม่ำเสมอ และทำให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดเก็บสูงสุด แต่ทั้งนี้ การระบายอากาศของวัตถุดิบในถังไซโลนั้น ไม่ได้ทำให้คุณสมบัติของเมล็ดวัตถุดิบดีขึ้นกว่าเดิม แต่จะช่วยทำให้คุณสมบัติของเมล็ดวัตถุดิบที่เป็นอยู่ยังรักษาสภาพให้ยาวนานขึ้น

A: เมื่อใดจึงต้องระบายอากาศภายในถังไซโล?

B: เมื่อต้องการปรับอุณหภูมิ ภายใน / ภายนอก ไม่ให้แตกต่างกันมาก หรือปรับให้เท่ากัน (5-9 องศา) เมื่อเกิด Hot Spot ภายในถังไซโล

A: วัตถุประสงค์ของการระบายอากาศภายในถังไซโล?

B: เพื่อรักษายูนิฟอร์มของเมล็ดข้าวโพดให้มีอุณหภูมิโดยเฉลี่ยอยู่ในช่วง +/- 2° ถึง 5° C
ระหว่าง กลางวัน/กลางคืน ในช่วง 30 วัน

A: ปัญหาของการระบายอากาศในถังไซโลคืออะไร?

B: อุโมงค์ลม สกปรก พื้นตะแกรงไซโล อุดตัน ตัวระบายอากาศบนหลังคา อุดตัน ซึ่งหากอุโมงค์ลมสกปรก พื้นตะแกรงไซโลอุดตัน ตัวระบายอากาศบนหลังคาอุดตัน จะเป็นปัญหาในการระบายอากาศของถังไซโลได้ วิธีการแก้ไข คือต้องทำความสะอาด อุโมงค์ลม ตะแกรงไซโล ตัวระบายอากาศบนหลังคาไซโลทุกครั้งก่อนบรรจุเมล็ดวัตถุดิบลงในถังไซโล

Facebook
Twitter
Pinterest
เลื่อนไปด้านบน