ข่าวสารกิจกรรม

พิธีทำบุญเจริญพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเพลอาคารผลิต

๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

บริษัท เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด (บ้านพระประแดง) บริษัทในกลุ่มธุรกิจเกษตรภัณฑ์ ถือฤกษ์อันเป็นสิริมงคล จัดพิธีทำบุญเจริญพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเพลอาคารผลิต (ปรับปรุงใหม่)

เช้าวันนี้คณะผู้บริหารและเพื่อนพนักงานครอบครัวเกษตรภัณฑ์ นำโดย คุณวีรชัย รัตนบานชื่น รองประธานกรรมการ กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร คุณสมชาย ไพบูลย์พลาย้อย รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธุรกิจอุปกรณ์การเกษตร และคุณภูมิชัย ตรัยดลานนท์ คุณภูมิชัย ตรัยดลานนท์ กรรมการผู้จัดการ บจ.ซีพี โซเชียลอิมแพคท์ และ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธุรกิจเกษตรภัณฑ์

พร้อมด้วยคู่ค้าพันธมิตรระดับโลก Mr. Greg Liu, Group Director & President of International Business of Famsun Group, China และ Mr. Olivier Rousseaux – President of Stolz Asia Pte. Ltd. รวมทั้ง ผศ.ดร. เกียรติศักดิ์แสงประดิษฐ์ และคุณศักดิ์ชัย บัวมูล ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ เข้าร่วมพิธีเคารพธงชาติ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ศาลพระพรหม เจ้าที่ ทำบุญเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพล พระสงฆ์จำนวน ๙ รูป พร้อมร่วมปลูกต้นไม้มงคล

บริษัท เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด (บ้านพระประแดง) ก่อตั้งและจดทะเบียนในปี ๒๕๐๘ เป็นระยะเวลากว่า ๕๐ ปี ด้วยความมุ่งมั่นและทุ่มเทพัฒนาสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง ยึดมั่นคุณธรรม คุณภาพ ตามหลักสามประโยชน์สู่ความยั่งยืนและค่านิยมองค์กร เรายังคงไม่หยุดพัฒนาและเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง พร้อมยกระดับศักยภาพเพื่อฐานการผลิตแห่งภูมิภาคเอเชีย และเติบโตเคียงคู่ไปกับลูกค้า คู่ค้าอย่างยั่งยืน

KasetphandGroup
GrowthTogether
Facebook
Twitter
Pinterest

ทิ้งข้อความไว้

เลื่อนไปด้านบน