ข่าวสารกิจกรรม

มอบ 1.5 ล้านบาท แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมกันร้อยเรียงใจตอบแทนคุณแผ่นดิน ในกิจกรรมวิ่งเพื่อการกุศล CPF & KASETPHAND RUN FOR CHARITY 2023

CPF & KASETPHAND RUN FOR CHARITY 2023 ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ จัดโดย ชมรม CPF Running Club นำโดยคุณบุญเสริม เจริญวัฒน์ ผู้อำนวยการอาวุโส ด้านบริหารกระบวนการธุรกิจอาหารสัตว์บก และประธานชมรมร่วมกับ บริษัท เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด, บริษัท เค.เอส.พี.อุปกรณ์ จำกัด บริษัทในกลุ่มธุรกิจ และ บริษัท ซีพี โซเชียลอิมแพคท์ จำกัด นำโดยคุณภูมิชัย ตรัยดลานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี โซเชียลอิมแพคท์ จำกัด และ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธุรกิจเกษตรภัณฑ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร โดยได้รับเกียรติจาก คุณศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในการเปิดงานในครั้งนี้

รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประธานผู้รับมอบเงินบริจาค กล่าวขอบคุณแทนผู้ป่วย ที่ ซีพีเอฟ และ เกษตรภัณฑ์ เป็นสะพานบุญส่งมอบความช่วยเหลือ ซึ่งโรงพยาบาล จะนำไปช่วยประชาชนให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลที่ดีที่สุด และได้มีดำริให้จัดสรรงบประมาณบริจาคอีกส่วนหนึ่ง มอบให้แก่โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลในพื้นที่จัดงาน เพื่อเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในเขตพระสมุทรเจดีย์ต่อไป

กิจกรรมในครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ด้วยพลังแรงกาย แรงใจของบุคลากรซีพีเอฟ ,เกษตรภัณฑ์, ซีพี โซเชียลอิมแพคท์ ร่วมสรรค์สร้างกิจกรรมเชิญชวนประชาชนร่วมวิ่งออกกำลังกายในสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญ ป้อมพระจุลจอมเกล้า โดยมีนักวิ่งเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคึกคัก มากกว่า 2,000 คน รวมทั้งคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจต่างร่วมให้การสนับสนุนเพื่อการกุศลครั้งนี้ รวมรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบแก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มากถึง 1.5 ล้านบาท

กลุ่มธุรกิจเกษตรภัณฑ์ ดำเนินธุรกิจด้วยหัวใจที่ยึดมั่นในหลักปรัชญา สามประโยชน์สู่ความยั่งยืน ต่อประเทศชาติ ประชาชน และบริษัท ร่วมสร้างสังคมสู่ความยั่งยืน ตามแนวทางเครือเจริญโภคภัณฑ์

Facebook
Twitter
Pinterest

ทิ้งข้อความไว้

เลื่อนไปด้านบน