ข่าวสารกิจกรรม

กลุ่มเกษตรภัณฑ์ ร่วมแสดงพลังประกาศจุดยืน แสดงสัญลักษณ์ต่อต้านคอร์รัปชัน เนื่องใน “วันต่อต้านคอร์รัปชัน 6 กันยายน 2566”

เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) และกลุ่มธุรกิจของเครือฯ เข้าร่วมแสดงพลังประกาศจุดยืนร่วมต้านการทุจริตในทุกรูปแบบเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “WHAT THE FACT?” ค้นหาความจริง-ใจในการต่อต้านคอร์รัปชัน จัดโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) หรือ ACT เพื่อแสดงพลังคนไทยต่อต้านคอร์รัปชัน พร้อมส่งเสียงถึงรัฐบาลใหม่ ภายใต้การนำของ คุณเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี โดยมี คุณวิเชียร พงศธร ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เปิดเวทีข้อเสนอจาก ACT ถึงรัฐบาลใหม่ ซึ่งในปีนี้มีผู้บริหารและพนักงานจากกลุ่มธุรกิจในเครือฯ เข้าร่วมแสดงพลังเชิงสัญลักษณ์ต้านคอร์รัปชันกว่า 300 คน ประกอบด้วย เครือเจริญโภคภัณฑ์ เจียไต๋ ซีพีเอฟ ซีพี ออลล์ กลุ่มทรู ซีพี แอ็กซ์ตร้า กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร ข้าว ขนส่งและบริการ ซีพีพีซี (กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์) บมจ.ซีพีแลนด์ เอเชีย เอรา วัน สถาบันพัฒนาผู้นำ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ออลล์ นาว […]

กลุ่มเกษตรภัณฑ์ ร่วมแสดงพลังประกาศจุดยืน แสดงสัญลักษณ์ต่อต้านคอร์รัปชัน เนื่องใน “วันต่อต้านคอร์รัปชัน 6 กันยายน 2566” Read More »

กลุ่มเกษตรภัณฑ์ฯ พร้อมด้วย บริษัท ซีพี โซเชียลอิมแพคท์ จำกัด ร่วมกับสภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต

กลุ่มเกษตรภัณฑ์ฯ พร้อมด้วย บริษัท ซีพี โซเชียลอิมแพคท์ จำกัด ร่วมกับสภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตขึ้น ณ ห้อง Happy Space บริษัท เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด ในวันที่ 16 สิงหาคม เวลา 9:00 – 11:00 และ 12:30 – 15:00 น. กิจกรรมบริจาคโลหิตในครั้งนี้มีผู้บริจาคใจบุญทั้งเพื่อนพนักงาน คนในชุมชน และบริษัทข้างเคียง อาทิ บริษัท ยู แอล พริ้นติ้ง แอนด์ แพ็คเก็จจิ้ง จำกัด, บริษัท เพ็น เค อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด, บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน), บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย), บริษัท อุตสาหกรรมสเตนเลสเคหภัณฑ์ จำกัด, บริษัท โลหะกิจ

กลุ่มเกษตรภัณฑ์ฯ พร้อมด้วย บริษัท ซีพี โซเชียลอิมแพคท์ จำกัด ร่วมกับสภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต Read More »

ร่วมกิจกรรมทางศาสนา ในพิธียกเจดีย์บรรจุพระบรมสาริกธาตุ พร้อมร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์อาหารซีพี

กลุ่มเกษตรภัณฑ์ นำโดยคุณสมชาย ไพบูลย์พลาย้อย พร้อมด้วยเพื่อนพนักงานและคณะทำงานด้านความยั่งยืนองค์กร พร้อมใจร่วมกิจกรรมทางศาสนา ในพิธียกเจดีย์บรรจุพระบรมสาริกธาตุ (จากประเทศอินเดีย) ขึ้นประดิษฐ์ฐานบนยอดอุโบสถ ในวันอังคารที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชา พร้อมร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์อาหารซีพี ติ่มซำเจด ดราก้อน และน้ำดื่ม KPI เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และสร้างความสมานฉันท์ร่วมกับชุมชน ตามหลักสามประโยชน์สู่ความยั่งยืนของเครือเจริญโภคภัณฑ์

ร่วมกิจกรรมทางศาสนา ในพิธียกเจดีย์บรรจุพระบรมสาริกธาตุ พร้อมร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์อาหารซีพี Read More »

ร่วมบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

เครือเจริญโภคภัณฑ์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมใจทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 27 กรกฎาคม 2566 – เครือเจริญโภคภัณฑ์ นำโดย คุณสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร คณะผู้บริหารระดับสูงจากทุกกลุ่มธุรกิจ อาทิ คุณประเสริฐ พุ่งกุมาร รองประธานอาวุโส คุณมิน เธียรวร รองประธานอาวุโส คุณอดิเรก ศรีประทักษ์ รองประธานอาวุโส คุณธีรยุทธ พิทยาอิสรกุล รองประธานอาวุโส คุณธนากร เสรีบุรี รองประธานอาวุโส คุณสุขวัฒน์ ด่านเสริมสุข รองประธานคณะกรรมการบริหาร ซีพีเอฟ คุณปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล รองประธานกรรมการบริหาร ซีพี ออลล์ คุณพงษ์ วิเศษไพฑูรย์ ประธานกรรมการ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรชาวไทยและชาวต่างชาติที่อยู่ใต้พระบรมโพธิสมภาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ จึงได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 72

ร่วมบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 Read More »

“เทียนพรรษา มหามงคล ร้อยใจ สู่เปลวเทียน”

วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2566 คณะผู้บริหารและเพื่อนพนักงานกลุ่มเกษตรภัณฑ์ นำโดยคุณสมชาย ไพบูลย์พลาย้อย รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส และคุณภูมิชัย ตรัยดลานนท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี โซเชียลอิมแพคท์ จำกัด ร่วมถวายเทียนพรรษาในโครงการ “เทียนพรรษา มหามงคล ร้อยใจ สู่เปลวเทียน” ณ วัดในเขตชุมชมใกล้เคียงบริษัท ประกอบด้วย วัดครุนอก วัดครุใน และวัดชมนิมิตร อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ เพื่อความเป็นสิริมงคล และทำนุบำรุงศาสนา ตามหลักสามประโยชน์สู่ความยั่งยืน ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา ตามหลักศาสนาพุทธ

“เทียนพรรษา มหามงคล ร้อยใจ สู่เปลวเทียน” Read More »

เลื่อนไปด้านบน