รายละเอียดสินค้า

BLADE ASSEMBLY / CUT OFF KNIFE

ใบตัดอาหาร

ใบตัดอาหารให้ได้ขนาดที่ต้องการ มีจำหน่ายในวัสดุต่างๆ 

• รอย

• ฮาร์ดอกซ์

Knife blades for cutting pellets to required sizes. Available in different materials

• Welded

• Hardox

เลื่อนไปด้านบน