รายละเอียดสินค้า

BLADE ASSEMBLY

ด้ามมีดสำหรับเครื่องอัดเม็ด

ด้ามมีด (Knife shafts) เหมาะสำหรับห้องอัดเม็ด (Pellet Chambers) ทุกชนิด มีดเม็ดเหมาะสำหรับสินค้าทุกประเภท

Knife shafts suitable for any kind of pellet chambers. Pellet knifes suitable for all kind of products.

เลื่อนไปด้านบน