รายละเอียดสินค้า

BUCKET ELEVATOR

กะพ้อลำเลียง (Bucket Elevator)

กะพ้อลำเลียง (Bucket Elevator)  ANDRITZ ออกแบบมาสำหรับการลำเลียงวัตถุดิบแบบเม็ด อาทิ เมล็ดพืช (Grains, Granulates), อาหารสัตว์, วัสดุอัดเม็ด และผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ เป็นการลำเลียงในแนวตั้ง สามารถใช้กับลูกกะพ้อลำเลียง (Bucket) ทั้งแบบเหล็กและพลาสติก ขนาดของสายพานกะพ้อสามารถกำหนดโดยความจุและความสูงของกะพ้อ โดยมีความยาวมาตรฐานอยู่ที่ 1.5 – 2.0 เมตร  ทั้งนี้กะพ้อลำเลียงสามารถผลิตได้ตามมาตรฐานของลูกค้า

The ANDRITZ bucket elevator is designed for vertical conveying of grain, granulates, pellets, and meal products. The bucket elevator is available with steel or plastic buckets. The size of the elevator belt is determined by the capacity and height of the elevator. The standard element lengths are 2.0 or 1.5 m, but they can also be manufactured to customer specifications.

เลื่อนไปด้านบน