รายละเอียดสินค้า

FILTER BAGS

ถุงกรองฝุ่น

ถุงกรองฝุ่น ในรูปทรงและขนาดต่างๆ เพื่อรองรับลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด

Filter bags available in different shapes and sizes to accommodate individual product characteristics.

เลื่อนไปด้านบน