รายละเอียดสินค้า

Gearboxes with C Adapter Motor Connection | Bauer Gear Motor

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

 • พื้นที่ติดตั้งที่เหมาะสม
 • การปรับตัวของมอเตอร์มาตราฐาน IEC
 • การปรับตัวของมอเตอร์มาตราฐาน NEMA
 • ส่งแรงบิด Free backlash ระหว่างมอเตอร์กับชุดเกียร์
 • ประกอบและถอดประกอบอย่างง่าย
 • กล่องป้องกัน IP54 และ IP65 ตามมาตราฐาน ATEX
 • ข้อต่อมาตราฐานไม่ต้องบำรุงรักษา

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

 • พื้นที่ติดตั้งที่เหมาะสม
 • การปรับตัวของมอเตอร์มาตราฐาน IEC
 • การปรับตัวของมอเตอร์มาตราฐาน NEMA
 • ส่งแรงบิด Free backlash ระหว่างมอเตอร์กับชุดเกียร์
 • ประกอบและถอดประกอบอย่างง่าย
 • กล่องป้องกัน IP54 และ IP65 ตามมาตราฐาน ATEX
 • ข้อต่อมาตราฐานไม่ต้องบำรุงรักษา

 

Features

 • Installation space optimised
 • Adaptation of IEC standard motors
 • Adaptation of NEMA standard motors
 • Free backlash torque transmission between motor and gear unit
 • Simple assembly and disassembly of the motors
 • Protection enclosure IP54 and IP65 according to ATEX
 • Standard maintenance free coupling
เลื่อนไปด้านบน