รายละเอียดสินค้า

JACKETS

Water jackets สำหรับระบายความร้อนเครื่องอัดรีด (Extruder)

Water jackets สำหรับระบายความร้อนในส่วนต่างๆ ของเครื่องอัดรีด (Extruder) แบบ sleeves สามารถถอดเปลี่ยนได้ ติดตั้งอยู่ภายใน Extruder สะดวกต่อการใช้งาน และการบำรุงรักษา

Water jackets with interchangeable sleeves mounted inside – for increased flexibility and easy maintenance. Water jackets for cooling in different sections of the extruder.

เลื่อนไปด้านบน