รายละเอียดสินค้า

KNIFE BLADES

ใบตัดอาหาร

ใบตัดอาหาร มีจำหน่ายในวัสดุต่างๆ

• รอย 

• ฮาร์ดอกซ์.

Knife blades for cutting pellets to required sizes. Available in different materials

• Welded

• Hardox.

เลื่อนไปด้านบน