รายละเอียดสินค้า

KNIFE BLADES

ใบมีด Stanley สำหรับเครื่อง Extruders

ใบมีด Stanley สำหรับเครื่อง Extruders ANDRITZ รับประกันเวลาหยุดทำงานน้อยกว่าสองนาทีต่อรอบการเปลี่ยนหนึ่งครั้ง

We offer a cost-effective standard Stanley knife solution for ANDRITZ extruders. Our knife system ensures less than two minutes of down-time for replacements.

เลื่อนไปด้านบน