รายละเอียดสินค้า

KNIFE SUPPORT TIGHTENING

Clamping Plate เครื่องมือล็อคใบมีด

Clamping Plate เครื่องมือล็อคใบมีด

The clamping plate ensures the correct positioning of the Stanley knives.

เลื่อนไปด้านบน