รายละเอียดสินค้า

LUBRICATION / OILS

น้ำมันหล่อลื่นแบบมาตรฐาน และ Food Grade

น้ำมันหล่อลื่น ผลิตภัณฑ์จากแร่และสารสังเคราะห์ สำหรับเครื่องจักร ทั้งแบบมาตรฐานและน้ำมันหล่อลื่นแบบคุณภาพเกรดอาหาร (Food Grade)

Oil and grease. Mineral and synthetic based products. Normal qualities as well as food grade qualities.

เลื่อนไปด้านบน