รายละเอียดสินค้า

MAIN SHAFT DISC FOR ROTOR

ส่วนประกอบของ Rollerhead สำหรับติดตั้งชุดลูกกลิ้งทั้งชุด และมีจำหน่ายแบบแยกชิ้นส่วน เพื่อเป็นชิ้นส่วนสำรอง สำหรับโรเตอร์ทั้งชุด

Part of rollerhead, for mounting complete roller assemblies. Also available as part of a complete spare rotor.

เลื่อนไปด้านบน