รายละเอียดสินค้า

MOISTURE SENSOR

เซ็นเซอร์วัดความชื้น

เซ็นเซอร์วัดความชื้น สำหรับการวัดความชื้นในอากาศแบบออนไลน์

Moisture sensor for on-line measurements of humidity in exhaust air.

เลื่อนไปด้านบน