รายละเอียดสินค้า

SCREW

Screws expander

Screws expander สามารถผลิตได้ทั้งรูปแบบเชื่อมหรือหล่อ แบบมีชั้นเคลือบแข็งหรือไม่เคลือบ

Screws for expander. Delivered in welded and cast versions, with or with out a hard surface layer.

เลื่อนไปด้านบน