รายละเอียดสินค้า

SHEAR LOCK

Shear Lock สำหรับ Extruders

Shear Lock สำหรับเครื่องอัดรีด (Extruders) ทุกยี่ห้อ ติดตั้งระหว่างสกรูสองตัวเพื่อความมั่นคง

Shear-locks are available for all main extruder brands. The shear-lock is placed between two screws to ensure stability.

เลื่อนไปด้านบน