รายละเอียดสินค้า

SPIDER BEARING

ตลับลูกปืน Spider สำหรับเครื่อง Extruders

ตลับลูกปืน Spider สำหรับเครื่องอัดรีด (Extruders) ANDRITZ เพื่อตำแหน่งที่ถูกต้องของสกรูและเสื้อสกรู

The spider bearing is available for the ANDRITZ extruder to ensure the correct position of the screws and sleeves.

เลื่อนไปด้านบน