รายละเอียดสินค้า

STEAM LOCK

ล็อคไอน้ำ (Steam lock)

ล็อคไอน้ำ (Steam lock) ป้องกันการฉีดพ่น หรือย้อนกลับของไอน้ำ และช่วยปิดกั้นทางเข้า

Steam lock prevents steam from either injection or flash off going backwards and block the inlet.

เลื่อนไปด้านบน