รายละเอียดสินค้า

TWO-WAY DISTRIBUTOR

Distributor แบบสองทาง

Distributor แบบสองทาง (Two-way Distributors)  ANDRITZ หรือ เหมาะสมสำหรับการกระจายการไหลของวัสดุจำนวนมาทั้งแบบละเอียดและหยาบ Distributor แบบสองทางได้รับการออกแบบให้ทำงานโดยไม่มีการรั่วไหลของวัสดุ ไม่ว่าจะเป็น เม็ดธัญพืชหรือผลิตภัณฑ์อาหาร ออกแบบตามการใช้งานและประเภทของวัตถุดิบ

ANDRITZ two-way distributors or two-way diverters are suitable for distributing a flow of fine and coarse bulk materials. The two-way distributor is designed to operate without leaking of material, like grain granulates and meal products, based on the system specific operating conditions and bulk material properties.

เลื่อนไปด้านบน