รายละเอียดสินค้า

VENTURI

เวนทูรีเครื่องอัดรีด (Extruder Venturi)

เวนทูรีเครื่องอัดรีด (Extruder Venturi) ANDRITZ สามารถปรับเปลี่ยนขนาดได้ การเปลี่ยน หรือปรับตั้ง สามารถทำได้อย่างง่ายดาย สามารถลดหรือเพิ่ม Specific Mechanical Energy (SME) ได้ตามความต้องการ

เส้นผ่านศูนย์กลางที่มีจำหน่าย : Ø55 มม. Ø57 มม. Ø59 มม. Ø62 มม. Ø70 มม. และ Ø84 มม.

The ANDRITZ extruder venturi is interchangeable with other sizes of venturi. A simple adjustment to the mechanical configuration can add to or decrease Specific Mechanical Energy (SME).

Diameters available: Ø55 mm, Ø57 mm, Ø59 mm, Ø62 mm, Ø70 mm, and Ø84 mm.

เลื่อนไปด้านบน