รายละเอียดสินค้า

WINGS

ใบตีเครื่องบดหยาบ

Wing Crumber ใบตีเครื่องบดหยาบ ออกแบบตามรูปแบบการใช้งานที่ต้องการ

Wings used for crushing are manufactured in shapes appropriate to the tasks they perform.

เลื่อนไปด้านบน