ข่าวสารกิจกรรม

กลุ่มเกษตรภัณฑ์ และบริษัท นิปปอนเพนต์ ร่วมทำความดี ในกิจกรรม “ทาสี ปันสุข”

กลุ่มเกษตรภัณฑ์ และบริษัท นิปปอนเพนต์ ร่วมทำความดี ในกิจกรรม “ทาสี ปันสุข” ทาสีทางม้าลาย ซ่อมแซมเครื่องเล่น และอาคารเรียน ณ โรงเรียนเทศบาล 2 สวนเฉลิมพระเกียรติลัดหลวง และ โรงเรียนวัดชมนิมิตร เทศบาลลัดหลวง ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชน และเขตข้างเคียงบริษัท

Facebook
Twitter
Pinterest

ทิ้งข้อความไว้

เลื่อนไปด้านบน