กลุ่มเกษตรภัณฑ์ และบริษัท นิปปอนเพนต์ ร่วมทำความดี ในกิจกรรม “ทาสี ปันสุข”

กลุ่มเกษตรภัณฑ์ และบริษัท นิปปอนเพนต์ ร่วมทำความดี ในกิจกรรม “ทาสี ปันสุข” ทาสีทางม้าลาย ซ่อมแซมเครื่องเล่น และอาคารเรียน ณ โรงเรียนเทศบาล 2 สวนเฉลิมพระเกียรติลัดหลวง และ โรงเรียนวัดชมนิมิตร เทศบาลลัดหลวง ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชน และเขตข้างเคียงบริษัท