CP Mask : ภารกิจนี้เพื่อชาติ Part 7

เกาะติด ความคืบหน้าการสร้างโรงงานผลิตหน้ากากอนามัย “แจกฟรี” ภารกิจนี้เพื่อคนไทย ตามติดภารกิจหน้ากากอนามัยเพื่อชาติ Episode 2 “การใช้ระบบ Automation และ AI เพื่อผลิตหน้ากากอนามัยที่มีคุณภาพ”

CP Mask : ภารกิจนี้เพื่อชาติ Part 7 Read More »