กลุ่มเกษตรภัณฑ์ผนึกกำลังร่วมงานแสดงสินค้า VICTAM ASIA 2022 ณ IMPACT เมืองทองธานี ในวันที่ 7-9 กันยา

กลุ่มเกษตรภัณฑ์ฯ ผนึกกำลังร่วมงานแสดงสินค้า VICTAM ASIA 2022, VIV Animal Health and Nutrition Asia และ GRAPAS Asia งานแสดงสินค้าที่จัดขึ้นเพื่ออุตสาหกรรมแปรรูปและผลิตอาหารสัตว์แห่งเอเชีย พบกับสินค้าและเทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์ เวชภัณฑ์สัตว์ และเทคโนโลยีการจัดเก็บ และสีเมล็ดข้าวและแป้งนานาชาติ ณ IMPACT EXHIBITION CENTER, กรุงเทพ Halls 9-10 ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2022 บริษัท เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด (KPI) และ บริษัท เค.เอส.พี. อุปกรณ์ จำกัด (KSP) นำทีมบริษัทในกลุ่มเกษตรภัณฑ์ฯ หรือกลุ่มธุรกิจอุปกรณ์การเกษตร KP Greenergy และ KPI Agritech ผนึกกำลังร่วมโชว์ศักยภาพการให้บริการด้านวิศวกรรมสำหรับธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร แบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำ-ปลายน้ำ Feed-Farm-Food-Energy Turnkey Innovation พบกับสินค้าและบริการด้านวิศวกรรมสำหรับธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมแบบครบวงจร ที่จะช่วยตอบโจทย์ทุกธุรกิจของคุณตั้งแต่ต้นน้ำ – …

กลุ่มเกษตรภัณฑ์ผนึกกำลังร่วมงานแสดงสินค้า VICTAM ASIA 2022 ณ IMPACT เมืองทองธานี ในวันที่ 7-9 กันยา Read More »