เกร็ดความรู้

ระบบรายงานผลความชื้นและให้น้ำอัจฉริยะ

Agcura คิดค้นและนำเอาเทคโนโลยีด้านเซนเซอร์เข้ามาผสมผสานกับความรู้ทางด้านการเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้กับเกษตรกร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรไทย สามารถทำการเกษตรแม่นยำสูง ซึ่งเป็นกลยุทธ์ในการทำการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิต และช่วยประหยัดต้นทุน ซึ่งเกษตรกรสามารถปรับการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของพื้นที่มากที่สุด รวมไปถึงเรื่องการดูแลจัดการพื้นที่ทางการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด


แอคคูรา ตัวช่วยอัจฉริยะที่จะทำให้การทำสวนและการปลูกพืชของคุณง่าย และสะดวกมากขึ้น
◼️ ช่วยรายงานผลความชื้นในดิน และอากาศ แบบ Real-time ผ่าน Application
◼️ ควบคุมและจัดการ การรดน้ำ ได้ในเวลาและปริมาณที่เหมาะสม
◼️ ช่วยประหยัดน้ำ ลดพลังงาน
◼️ เพิ่มประสิทธิภาพผลผลิต


พร้อมระบบควบคุมปริมาณการให้น้ำ
⭕️ สามารถแนะนำปริมาณการให้น้ำที่เหมาะสม
⭕️ สั่งเปิด-ปิดน้ำผ่านโทรศัพท์มือถือ
⭕️ ประหยัดน้ำสูงสุด 5 เท่า
⭕️ ประหยัดค่าไฟปั๊มน้ำ 3 เท่า
⭕️ ลดการใช้แรงงาน 3 เท่าSite Reference

https://kpi-shop.com/product-category/farming-innovation/

Facebook
Twitter
Pinterest
เลื่อนไปด้านบน